سفارش تبلیغ
صبا

آغاز

بسم الله الرحمن الرحیم

تقاعد وتن آسایی وشانه خالی کردن از زیر بار تحصیل  از بزرگترین گناهان به شمار می روداگر چه این شانه خالی کردن در جهت عبادت صرف شود   ( شهید ثانی رحمه الله علیه )

 ذکر این مجال بیانگر هدف اینجانب از طراحی این وبلاگ می باشد که بااستعانت به درگه ربوبی واستمداداز حضرت صاحب العصر والزمان  ویاری دوستان وصاحبان اندیشه وقلم توفیق انتقال علوم اسلامی را داشته باشم